Przyjmujemy zgłoszenia na najbliższe edycje kursu płetwonurka P1


Zajęcia basenowe prowadzone przed rozpoczęciem kursu na wodach otwartych skracają okres pobytu nad jeziorem z pięciu do  czterech dni.

Najbliższy kurs rozpoczynamy w czerwcu 2016 roku. Zgłoszenia przyjmujemy do 31.05.2016 r.
Kurs odbędzie się na wodach otwartych w bazie nurkowej AQUARIUS nad jeziorem Piłakno.

Przy odpowiednio wczesnym zgłoszeniu na kurs jest możliwe odbycie zajęć teoretycznych jeszcze przed wyjazdem co  powoduje, że nad jeziorem jesteśmy swobodniejsi czasowo.

Chętnych zapraszamy do kontaktu  pod numerem telefonu +48 663 383 873 lub wysłania e-maila na adres dostępny w zakładce kontakt.

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania.
Jeżeli kursant jest niepełnoletni to należy przedłożyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie w kursie.