Kurs Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznaj (AED)
to wstępny poziom wyszkolenia dla nurków i osób związanych z nurkowaniem. Naucza on lepszego rozpoznawania oznak nagłego zatrzymania krążenia i prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych z użyciem Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego w trakcie oczekiwania na przyjazd pogotowia lub organizowania transportu poszkodowanego do najbliższej placówki medycznej.


Cele kursu

Kurs został stworzony w celu nauczenia nurków i osób związanych z nurkowaniem technik używania Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego u osób z zatrzymanym krążeniem. Dodoatkowo kurs odświeża umiejętności składające się na podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS). Program stanowi także doskonałą mozliwość kontynuacji edukacji dla doświadczonych nurków i instruktorów.