Kurs DAN Advanced Oxygen Provider - kurs Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa DAN

Kurs DAN Advanced Oxygen Provider - kurs Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa w wypadkach nurkowych DAN -   jest wyższym poziomem szkolenia dla osób, które pomyślnie ukończyły kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej w Wypadkach Nurkowych. Został stworzony w celu nauczenia Ratownika Tlenowego DAN (DAN Oxygen Provider) używania zestawu dodatniego ciśnienia (np. MTV-100) lub/i worka samorozprężalnego (BVM), stosownie do lokalnie przyjętych przepisów i uregulowań. Stanowi zaawansowany poziom szkolenia dla nurków (i wykwalifikowanych osób nie nurkujących) rozwijający  umiejętności lepszego rozpoznawania możliwych  urazów związanych  z nurkowaniem oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych lub do chwili ewakuacji poszkodowanego  do najbliższego  punktu pomocy medycznej.

Cele kursu DAN Advanced Oxygen Provider:

Kurs DAN Advanced Oxygen Provider - kurs Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa w Wypadkach nurkowych DAN  - naucza umiejętności i wiedzy koniecznej do wsparcia podstawowej pierwszej pomocy (BLS) i resuscytacji krążeniowo- oddechowej (CPR), w przypadku nie oddychającego nurka, zaawansowanymi technikami resuscytacyjnymi. Kurs podzielony jest na  dwie części: obsługa ręcznie sterowanego resuscytatora (MTV) i worka samorozprężanego (BVM). Zależnie od lokalnych przepisów, ratownicy będą uczyli się tylko MTV lub zarówno MTV jak i BVM.

Zalecany minimalny czas trwania szkolenia

Sesja teoretyczna: 1-1,5h
Rozwijanie umiejętności praktycznych 2,5-3h

Obowiązkowe tematy programu nauczania

Sesja teoretyczna:

 • rozpoznawanie urazów i chorób oraz korzyści z zastosowania O2 (tlenu),
 • Tlenowe systemy resuscytacyjne (MTV i BVM),
 • Udzielanie zaawansowanej pierwszej pomocy,
 • omówienie ćwiczeń zaawansowanego ratownika tlenowego,
 • zalecenia dla zaawansowanego ratownika tlenowego oraz użycie sprzętu.

Rozwijanie umiejętności praktycznych:

 • ocena bezpieczeństwa miejsca wypadku,
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS)
 • Używanie AED (opcjonalnie),
 • powtórzenie umiejętności Ratownika Tlenowego,
 • resuscytacja przy użyciu MTV,
 • Resuscytacja z użyciem BVM.