PŁETWONUREK KDP/CMAS****

(P4)

 

Warunki dopuszczające do kwalifikacji:

·              posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3),

 

·          od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3) wykonanie przynajmniej 100 nurkowań w różnych warunkach klimatycznych i hydrologicznych.

 

Zasady kwalifikacji:

kwalifikacje Płetwonurka KDP/CMAS**** (P4) są nadawane na podstawie wniosku Komisji Kwalifikacyjnej KDP analizującej rejestr nurkowań i inne informacje zawarte w Książce Płetwonurka kandydata.

 Komisja Kwalifikacyjna:

·              Wiceprzewodniczący KDP ds. Szkolenia,

·              Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS*** (M3) upoważniony przez KDP.

 

Uprawnienia:

·        organizowanie i nadzorowanie nieszkoleniowych imprez płetwonurkowych o dużym zasięgu lub wysokim stopniu trudności (duże obozy i wyprawy turystyczne, ekspedycje nurkowe realizujące programy poznawcze),

·        kierowanie zespołem płetwonurków KDP/CMAS*** (P3) zatrudnionych w centrum nurkowym lub turystycznej bazie nurkowej.

 

Po nadaniu stopnia kandydat otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS**** (P4).