PŁETWONUREK KONFIGURACJI BOCZNEJ (SIDEMOUNT)

KDP/CMAS

(PKB)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w konfiguracji bocznej (sidemount) w zakresie posiadanych uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  •       Ukończone 14 lat
  •       Posiadanie minimum stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1)  lub równorzędnego innej organizacji
  •       Zalogowanych 30  nurkowań po uzyskaniu stopnia, w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs.
  •        Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
  •      Orzeczenie lekarza o zdolności do płetwonurkowaniaPrzebieg szkolenia:

Wykłady (5 godzin), zajęcia praktyczne  (10 godzin) w ciągu 2,5 dni szkoleniowych, w tym  3 nurkowania w wodach otwartych  (bez przystanków dekompresyjnych), w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień o minimalnym czasie każdego nurkowania 20 min.

Kadra kursu:

·        Instruktor konfiguracji bocznej KDP/CMAS (MKB1)

·        Stosunek instruktorzy/ kursanci w części praktycznej 1: 4.

Warianty szkolenia:

Kurs stacjonarny - 2,5 dnia szkolenia na wodach otwartych.

Uprawnienia:

   Nurkowanie w konfiguracji bocznej (sidemount) w zakresie głębokości określonych dla posiadnego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Wpis do Książki Płetwonurka oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS.